/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

ActiveGuard

Obchôdzkový systém v reálnom čase

 • Komunikácia v reálnom čase (GPRS/GSM)
 • Poplachové tlačidlo , tzv. "panic"
 • Spoľahlivá a bezpečná prevádzka, kódovanie pomocou algoritmu DES
 • Obojstranná hlasová komunikácia - už žiadne mobilné telefóny na pracovisku
 • Držiteľ ocenenia "Polish Master Of Alarm Technique"
 • Využíva bezkontaktné média
 • Priaznivá obstarávacia cena i možnosť prenájmu
 • Jednoduché ovládanie (len tri tlačidla)
 • Väčšia bezpečnosť pre strážnikov i pre objekt
 • Zvýšte si konkurencie schopnosť pomocou prestížneho a najmodernejšieho vybavenia
 • Krytie IP67 garantuje odolnosť tohoto systému mnohonásobne vyššie, než u alternatívnych produktov v podobe PDA či mobilných telefónov


Revolučný obchôdzkový systém

ActiveGuard je unikátny obchôdzkový systém, ktorý umožňuje skĺbiť moderný spôsob prenosu dát v reálnom čase a tradičné ukladanie dát.

V spolupráci s moderným softwarom KronosGuard získavate okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a monitorovaných osobách.

ActiveGuard ponúka široké spektrum možností použita

 • Kontrola a evidencia obchôdzkovej činnosti strážnikov
 • Evidencia revíznej činnosti
 • Skladový systém
 • Evidenčný systém prenájmu (autá, motorky, skútre, bicykle...)
 • Kontrola servisných pracovníkov napr. predajných automatov
 • Evidencia akýchkoľvek servisných služieb a údržby (vyhodnocovanie krízových stavov)
 • Mobilná evidencia osôb

 

 

Schéma fungovania systému:

 

Komponenty

Snímač ACTIVEguard

 
Základom systému Active Guard je elektronické čítacie zariadenie, ktorým sa osoba prevádzajúca obchôdzku identifikuje na kontrolných bodoch (TAG) v rámci stráženého priestoru. Každý snímač Active Guard obsahuje 3 ovládacie tlačidlá, ktoré sú určené k aktivácii zariadenia pred načítaním kontrolného bodu, SOS (PANIC) tlačidlo na odoslanie poplachovej informácie na centrálu a tlačidlo na volanie na jedno predvolené telefónne číslo. Obsluha zariadenia je veľmi jednoduchá a akákoľvek činnosť snímača je akusticky indikovaná.

Snímače Active Guard sú vyrábané v jednom prevedení. Pretože sú s ohľadom na bezkontaktné čítanie médií vyrobené z plastu, jedná sa o kvalitný materiál, ktorý je veľmi odolný proti bežnému nárazu a je odolný voči vode.

Snímač obsahuje dobíjací akumulátor, ktorý je dobíjaný v dobíjacej stanici, a nie je tak treba ju zo snímača vyberať. Ale vzhľadom k tomu, že každá batéria má svoju životnosť, ktorá sa počíta na dobíjacie cykly, je pravdepodobné, že ju po čase bude nutné vymeniť a preto musí byť umožnený prístup k nej. Viečko batérie je zaistené špeciálnymi skrutkami a kľúč k nim je súčasťou každého balenia Active Guard. Otvorenie viečka je snímačom okamžite zaznamenané a odosiela sa ako poplachová správa do centrálneho PC pre prípad, že sa jedná o neoprávnenú manipuláciu so snímačom.

 

Identifikačné tagy (body)

 
Pre vyznačenie jednotlivých kontrolných miest sa využívajú bezkontaktné identifikačné média. Jedná sa o najrozšírenejší typ bezkontaktných médií v pásme dlhých vĺn 125 kHz amplitudová modulácia (ASK), formát dát Manchester. Tieto média sú štandardne vyrábané vo viacerých vyhotoveniach. Pre účely Active Guardu sa využívajú kolečka (World TAGy) o priemere 2 cm, ktoré sa na jednotlivé kontrolné miesta pripevnia pomocou vrutu alebo skrutky, prípadne prilepením.

Pre maximálne zvýšenie odolnosti proti vandalstvu, najmä v otvorených priestranstvách, je možno média umiestniť do bezpečného priestoru (napr. za okno, do skrinky atď.). Jediné čo musí byť dodržané, aby korektne prebiehala komunikácia medzi médiami a snímačom Active Guard, že nesmie byť identifikačné médium prekryté kovovou plochou a nedoporučuje sa ho umiestniť na kovový podklad. S ohľadom na bezkontaktné čítanie, teda nutnosť šírenia rádiových vĺn, pôsobí kov, ak je medzi čítacím zariadením a médiom, úplne nepriepustne a ak je bezkontaktné médium umiestnené na kove, potom znižuje čítaciu vzdialenosť.

 

Osobné médium strážnika

 
Tie isté identifikačné média môžu byť využívané k identifikácii jednotlivých strážnych a tým k ich odlíšeniu pred každou začatou obchôdzkou alebo i k zjednodušenej evidencii dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska. Identifikačné média pre strážnych môžu byť samozrejme v inom prevedení než média určené pre kontrolné body, doporučujú sa najmä prívesky na kľúče, prípadne karty vo veľkosti platobných kariet, ktoré môžu vďaka možnej potlači slúžiť zároveň ako služobný preukaz.

Súčastne je možné kontrolné body (TAGy) v systéme nastaviť ako poplachové (pre vyhodnotenie poplachového stavu napr. pri kontrole technologických zariadení). Po ich načítaní dochádza ihneď na počítači operátora k zobrazeniu poplachu z kontrolného bodu a je teda možné na situáciu ihneď reagovať.

 

Dokovacia (nabíjacia) stanica

 
Praktický stojan, ktorý je súčasťou každého balenia Active Guard, je určený pre dobíjanie snímača. Samotné dobíjanie prebieha automaticky po vložení snímača do stojana. Zásady pre nabíjanie sú zhodné s princípom dobíjania mobilných telefónov. Nedoporučuje sa preto využívať dobíjacia stanica ako odkladacie miesto. Znižovala by sa kapacita batérie.

 

Software KRONOS

Spracovanie obchôdzkových dát umožňuje software KRONOS, pracujúci pod operačným systémom MS-Windows.


Základná charakteristika programu:

 • databáza snímačov, strážnikov, kontrolných bodov a trás
 • prehliadanie alebo tlač výpisov pre snímač, strážnika, kontrolných bodov a trás
 • prehliadanie alebo tlač celkového podrobného alebo stručného výpisu v zadanom intervale
 • možnosť grafického vyobrazenia objektu, trasy obchôdzky a vyznačenie kontrolných bodov archivácia
 • možnosť automatickej kontroly správnosti urobených obchôdzok
 • software umožňuje vedenie jednoduchej evidencie dochádzkySoftware je distribuovaný v dvoch variantách:

KRONOS LT - lokálna verzia programu, dodáva sa zdarma do 20 snímačov Active Guard
KRONOS NET - sieťová verzia, dodáva sa formou mesačného prenájmu v závislosti na počte využívaných snímačov.

Výpočtový systém:

Výpočtová technika nie je predmetom dodávky. V prípade záujmu je možné zaistiť dodávku PC, vrátane požadovaných periférií.


MINIMÁLNA KONFIGURÁCIA:
Pentium, Celeron, AMD na frekvencii minimálne 2,4GHz, operačný systém Windows Xp a vyšší, 5 GB voľného priestoru na disku, možnosť inštalácie SQL serveru (MSDE, SQLEXPRESS 2005 a iné).