/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Teplotný evidenčný systém TESscan


Teplotný evidenčný systém TESscan sa využíva všade tam, kde je žiaduce merať a evidovať informácie o teplotách. Systém TESscan môže spoľahlivo pracovať ako hlavný zdroj týchto informácií alebo je využiteľný pre druhotnú kontrolu údajov vykazovaných inými systémami. Jeho hlavné prednosti je jeho využiteľnosť prakticky kdekoľvek. Praktický čip v puzdre z nerez ocele o veľkosti batérie do hodiniek je vhodný pre použitie ako na fixných stanovištiach ako napr. v skladovacích halách tak ako i pre využitie v teréne, najmä pre meranie teploty v prepravnom priestore nákladných vozidiel.

Charakteristika

   • Systém elektronickej evidencie teploty
   • Kontrolné miesta označené odolnými čipmi iButton
   • Jednoduchá montáž čipu na kontrolné miesto bez vnútorného napájania a kabeláže
   • Software pre vyhodnotenie teplotných stavov z rôznych pohľadov
   • Možnosť nastavenia harmonogramu merania či časového úseku
   • Prehliadanie a tlač tabuliek a grafov teplotných priebehov

Komponenty

Teplotný čip iButton

 
Čip vo veľkosti gombíkovej batérie načíta v reálnom čase užívateľom v individuálne stanovenom harmonograme alebo v časovom intervale okolitú teplotu a tieto informácie bezpečne uchováva vo svojej pamäti proti poškodeniu či strate až do doby vyčítania a predaniu k SW spracovaniu. Ide o časť systému ozn. DS1921G-F5. Teplotný čip pochádza z rodiny kontaktných identifikačných čipov iButton firmy MAXIM Dallas Semiconductors.

Načítanie teplotných stavov sa uskutočňuje úplne automaticky. Teplotný čip obsahuje pamäť NV RAM a jeho hlavnou úlohou je načítanie, uchovávanie a následné predávanie údajov o nameraných hodnotách.

Čip nemá žiadne vonkajšie ovládacie prvky a preto manipulácia s ním je veľmi jednoduchá.

Teplotné čipy disponujú pamäťou 2048 udalostí (záznamov).
cipy

 

Adaptér k PC

 
Adaptér k PC je pripojený na sériový port počítača.

Je využívaný pre čítanie a nastavovanie teplotných čipov iButton a sprostredkováva komunikáciu čipov s vyhodnocovacím PC.

 

Vyhodnocovací program WTES

wtesKompletné spracovávanie a vyhodnotenie nameraných teplotných stavov zaisťuje vyhodnocovací program WTES pracujúci v prostredí MS-Windows. Užívateľ programu má možnosť získavať informácie o nameraných hodnotách z viacerých pohľadov a v rôznych formách.
Bez pripojeného adaptéru, ktorý slúži zároveň ako hardwarový kľúč, môže sa vyhodnocovací program spustiť len v DEMO režime.