/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Evidencia prítomnosti na stavbách

Evidencia prítomnosti na stavbách SiteGate


system-sitegate

Teraz nové k dispozícii i v luxusnom vyhotovení, ktoré je možné doplniť o lekáničku a kľúčové hospodárstvo:
Evidenčný systém SITEgate zabezpečuje kontrolu pohybu a evidenciu prítomnosti osôb na stavbách. Vďaka priemyslovému prevedeniu je systém SITEgate maximálne vhodný do náročného a veľakrát premenlivého prostredia stavieb. Vďaka svojej stavebnicovej architektúre je vhodným riešením od najjednoduchších až po náročné aplikácie. Systém možno kedykoľvek prispôsobiť aktuálnym požiadavkám.

Pri dômyselnej koncepcie systému sú užívateľovi maximálne prispôsobené také možnosti zriadenia systému, v ktorých je počítané okrem iného s krátkodobým či dlhodobým prenájmom.

 

Charakteristika foto

   • Modulárny elektronický evidenčný systém
   • Kontroluje oprávnenia ku vstupu, zaznamenáva odchod
   • Eviduje pohyb osôb
   • Monitorig aktuálnej prítomnosti v areály
   • Možnosť klasickej evidencie dochádzky
   • Databáza pracovníkov, dodávateľov, návštev atď..
   • Identifikácia pomocou bezkontaktných alebo kontaktných id. médií
   • Poskytuje detailné informácie o prechádzajúcej osobe pracovníkovi ostrahy
   • Možnosť externej prídavnej signalizácie
   • Ľahké nastavovanie prístupových práv
   • Umožňuje vzdialené (ručné) ovládania elektronických prístupových mechanizmov
   • Odolné prevedenie maximálne vhodné do prostredia stavieb
   • Ľahké premiestnenie systému podľa aktuálnych potrieb kontroly a evidencie
   • Identifikačné médiumposlúži i ako služobný prekaz
   • Systém je poskytovaný i do prenájmu

Komponenty

Čítací terminál

 
U vstupov či výstupov z areálu je umiestnený:

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov, ktoré je umiestnené u vstupu či výstupu zo stavby. Dodáva sa v prevedení pre čítanie bezkontaktných médií alebo kontaktných id. čipov.

pristupovyterminal

 

 

Riadiaca jednotka

 
Dvere, závoru, turniket ovláda:

Autonomný modul komunikuje s pripojenými čítacími terminálmi a je on-line s PC. Vedie databázu užívateľov, ich obslužné práva i v závislosti na čase, eviduje informácie o priechodoch osôb.

On-line sprostredkováva informácie o priechodoch zobrazuje na monitore pripojeného PC. Spravuje aktuálny dátum a čas, ovláda prístupové mechanizmi.

NOVÉ v luxusné prevedenie s možnosťou rozšírenia o nástavbu s lekárničkou a kľúčovým hospodárstvom v rovnakom designu.

 

Prevodník

 
Prevodník je komunikačným členom medzi PC a elektronikou systému SITEgate.

Súčastne slúži k pripojeniu personifikátoru pre načítanie IDM do SW.

Pre zvýšenú ochranu komunikačnej linky RS 485 má prevodník galvanické oddelenie a externé napájanie.
prevodnik

 

Identifikačné média

 
Systém SITEgate komunikuje s bezkontaktnými identifikačnými médiami EM Marine, ktoré pracujú v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz amplitudová modulácia(ASK), formát dá Manchester.

Média sa dodávajú vo forme kariet alebo príveskov. Karty môžu byť obojstranne potlačené a využité zároveň ako služobný preukaz pre druhotnú kontrolu a identifikáciu.

Podľa individuálnych požiadaviek je možné identifikačné média doplniť o ochranné puzdra, visačky atď.

*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
karty

standartne privesky

 

Počítačová zostava

 
SW vyhodnotenie, nastavovanie prístupových práv, on-line komunikácia zaistí:

Počítačová zostava obsahuje kompletný PC, komunikuje s riadiacimi jednotkami a slúži k zadávaniu identifikačných médií. V PC je okrem operačného systému MS Windows, nainštalovaný vyhodnocovací program pre spracovanie informácií zo systému SITEgate.


Vyhodnocovací SW poskytuje komplexné informácie o jednotlivých užívateľoch a ich prístupových práv, stavu prítomnosti, pohybu atď.
pc_zostava