/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Pult centrálnej ochrany

Komunikátory

Komunikácia je smerovaná na internetovú (IP) adresu pultu centralizovanej ochrany. IP adresu si možno predstaviť ako Vašu poštovú adresu, ktorá musí byť stále rovnaká, aby ste domov dostávali poštu len s tým, že pri PCO ide o adresu v Internete. Udalosti sa prenášajú vo forme dát prostredníctvom GPRS pripojenia do Internetu Komunikátor posiela balíky dát malej veľkosti, ktoré prechádzajú sieťou rýchlo a bezproblémovo a preto nie je potrebné, aby na SIM karte vo Vašej zabezpečovacej ústredni boli predplatené veľké balíky dát.

 

PCO

 

Poplachový systém umožňuje prenos na stredisko pult centrálnej ochrany poplachový stav (vniknutej neoprávnenej osoby do chráneného objektu) výpadok sieťového napájania, príchod a odchod z

chráneného objektu a ďalšie informácie. Poplachový systém umožňuje monitorovať a presne vyhodnocovať i elektrickú požiarnu signalizáciu s okamžitým vyhodnotením priestoru a miesta vzniku požiaru. V prípade narušenia chráneného   objektu, ktorý je monitorovaný 24 hodín nepretržite, operátor okamžite vyšle zásahovú skupinu na chránený objekt, ktorá vykoná opatrenia na chránenom objekte v rozsahu práv a povinností v zmysle zákona.