/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému.

Charakteristika

     • modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém
     • komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami
     • kontrola oprávnenia ku vstupu
     • ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov
     • evidencia dochádzky
     • monitoring aktuálnej prítomnosti
     • garancia objektivity a ochrana proti strate dát
     • systém možno použiť od najjednoduchšej až po rozsiahle aplikácie
     • ľahké nastavovania prístupových práv
     • pružná aktualizácia prístupových práv
     • automatizované SW vyhodnotenie
     • evidencia dôvodov odchodov
     • možnosť povolenia ručnej editácie
     • saldo
     • zmenná prevádzka
     • štatistiky
     • prehľadné výpisy z rôznych pohľadov
     • vytváranie vlastných zostáv a výstupov
     • evidencia prestávok

 

Komponenty

Riadiaca elektronika

 
Úplne autonómny modul s vlastnou diagnostikou.

Komunikuje sa čítacími terminálmi a je on-line prepojená s vyhodnocovacím PC a prípadnými ostatnými riadiacimi elektronikami na sieti.

Hlavnou úlohou riadiacej elektroniky je viesť databázu užívateľov a ich prístupových práv v závislosti na čase, evidovať informácie z čítacích terminálov o priechodoch či dôvodov priechodu užívateľov vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas, prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenia (dverový zámok, závoru, turniket ...). Každá riadiaca elektronika dokáže obslúžiť maximálne dva čítacie terminály a jedno ľubovoľné mechanické zariadenie.
ridicijednotka

 

Prístupový terminál

 
Praktická čítačka do miest, kde je potrebné kontrolovať prístupové oprávnenia.

Ide o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Dodáva sa v prevedeniach určenom pre bezkontaktné média i pre kontaktné identifikačné čipy.

Načítanie identifikačného média prebieha priblížením bezkontaktnej karty alebo prívesku na vzdialenosť až 20 cm alebo letmým priložením identifikačného čipu k zabudovanej čítacej sonde. Jedinečný kód identifikačného média terminál načíta a posiela ďalej k vyhodnoteniu prístupových práv riadiacej jednotke.

Rozhodnutie o povolení či zamietnutí vstupu do chráneného priestoru terminál signalizuje akusticky i opticky.

Elektronika čítacieho terminálu môže byť taktiež zabudovaná do rôznych podôb krytu a v prípade bezkontaktného prevedenia tiež úplne pod omietku, čo je variant maximálne odolný proti akýmkoľvek vonkajším vplyvom.


* ) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí

 

Dochádzkový terminál

 
Čítací terminál je využiteľný najmä pri kontrole dôvodov odchodov - evidencia dochádzky.

Podstata fungovania dochádzkového terminálu je zhodná s prístupovým terminálom. Dochádzkový variant je naviac vybavený podsvieteným LCD displayom pre zobrazenie aktuálneho dátumu, času, zvoleného dôvodu odchodu a tlačidlami na membránovej klávesnici s vyznačenými dôvodmi prerušenia pracovnej doby.

* ) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
dochadzkovy_terminal

 

Adaptér k PC

 
Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Zároveň tvorí fyzické prepojenie medzi riadiacimi jednotkami na sieti a vyhodnocovacím počítačom cez sériový port PC.

Maximálna vzdialenosť medzi adaptérom a poslednou riadiacou jednotkou na sieti je 1000 metrov.

Adaptér slúži zároveň ako hardwarový kľúč, teda bez jeho pripojenia možno vyhodnocovací program spustiť len v DEMO - režime.
adapter k pc

 

Identifikačné média

 
Užívateľ môže voliť pre identifikáciu z dvoch variant identifikačných médií.

Pre elegantné a komfortné používanie sú jednoznačne najvhodnejšie bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz na vzdialenosť až 20*cm, ktoré sa dodávajú vo forme ISO kariet alebo praktických príveskov.

Pre použitie v náročných podmienkach sú maximálne vhodné kontaktné identifikačné čipy, ktoré vďaka umiestneniu v puzdre z nerez ocele v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné.

Pre načítanie identifikačného čipu stačí letmé priloženie čipu k inštalovanej čítacej sonde.

*) v závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
karta
 
Antivandal priveskystandardni privesky

 

SoftwareVyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

 

Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.