/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Elektronická dochádzková kniha EDK

edk


Systém EDK je najľahšia cesta k evidencii dochádzky.
Elektronická dochádzková kniha (EDK) je prehľadnou náhradou papierového vedenia dochádzky s množstvom automatických funkcií. Predovšetkým vyniká ľahkou obsluhou, jednoduchou inštaláciou softwaru a v jeho intuitívnom ovládaní.

Charakteristika

Pomocou EDK evidujete príchody a odchody zamestnancov, ktorý sa identifikujú na centrálnom čítacom termináli. Ten je umiestnený pri vstupe a priamo prepojený káblom s PC, na ktorom je nainštalovaný vyhodnocovací program EDK Control.

Informácie o priechodoch sú signalizované farebnými LED na termináli (zelená príchod, červená odchod).

Všetky dáta sa online zobrazujú na monitore.

V programe je možné dochádzkové dáta prehliadať, ďalej spracovávať a výslednú dochádzku tlačiť.

Komponenty

Evidenčný terminál EDK  
Evidenčný terminál EDK je plastová krabička priamo pripojená k PC, ktorá obsahuje dve LED diódy (červená / zelená) signalizujúca stav terminálu a typ operácie (príchod alebo odchod) a riadiacu elektroniku.

Pri príchode k terminálu užívateľ zistí pripravenosť terminálu k načítaniu, identifikuje sa priložením alebo priblíženímidentifikačného média a optická signalizácia mu oznámi farebne, ktorá operácia bola urobená. Terminál možno umiestniť na akúkoľvek pevnú podložku alebo prilepiť na stenu.
terminal-edk

 

Média  
Užívateľ môže voliť pre identifikáciu z dvoch variant identifikačných médií.

Pre elegantné a komfortné používanie sú bezpochyby najvhodnejšie bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz, na vzdialenosť až 20*cm, ktoré sa dodávajú vo forme ISO kariet alebo praktických príveskov.

Pre použitie v náročnejších podmienkach sú maximálne vhodné kontaktné identifikačné čipy, ktoré vďaka umiestnenia v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné.

Pre načítanie identifikačného čipu stačí letmé priloženie čipu k inštalovanej čítacej sonde.*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí.
media

 

Software EDK Control

edkSoftware EDK Control zaisťuje on-line komunikáciu s evidenčným terminálom.

Po jeho spustení je terminál pripravený k identifikácii a všetky dáta o urobených prechodoch (identifikáciach) sú ihneď zobrazené na monitore PC.

Program ľahkou formou eviduje príchody a odchody všetkých osôb a počíta ich aktuálnu odpracovanú dobu. Samozrejmosťou je editácia operácií, filtrovanie a jednoduché tlačové zostavy. Program obsahuje štruktúru prístupových práv.

Spustenie programu je podmienkou pre fungovanie celej aplikácie.

 

 

Doporučená konfigurace:

OS Windows XP
P 4 4,2 GHz
512MB RAM
1GB volného miesta na HDD
CD-ROM
Volný port COM nebo USB
Kompatibilná s MS WindowsVista

nahled swnahled sw