/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Jedálne - Stravovací systém AJSmenu

a-pro

Systém AJSmenu je určený pre objednávku a následný výdaj stravy vo všetkých typoch prevádzky hromadného stravovania (školské a závodné jedálne, hotely, rekreačné strediska atď.). Využitie systému AJSmenu veľmi urýchľuje a zjednodušuje všetky procesy od objednávania surovín k príprave jedál cez ich výdaj a evidenciu.

Charakteristika

   • odolné a ľahko prehľadné komponenty
   • úspora financií i času
   • rýchla návratnosť investícií
   • vďaka id.médiám sú všetky operácie chránené pred zneužitím inou osobou
   • možnosť objednávania a rušenia stravy cez zabezpečené www rozhranie

Komponenty

Objednávkové terminály

 
Dodávané sú v dvoch prevedeniach. Tzv. PC box, kde pomocou niekoľkých tlačidiel možno veľmi ľahko urobiť rôzne potrebné kroky k objednaniu stravy, prípadne k rušeniu objednávok.

V jedálňach, kde je menej miesta možno využiť nástenný objednávkový terminál s displayom. Všetky operácie sú prístupné až po identifikácii stravníka jeho osobným identifikačným médiom (kartou, id. čipom) a sú teda chránené proti zneužitiu inou osobou.
pcbox

 

Internetové pripojenie

 
Všetky operácie možno tiež robiť pomocou Internetového pripojenia zo zabezpečených www stránok.
 

 

Výdajné miesta

 
Skladajú sa z identifikačného terminálu, výdajného obojstranného displeya a potvrdzovacieho terminálu.

Stravník sa tesne pred výdajom identifikuje na terminály a následne sa jemu a aj vydávajúcej osobe ukáže na displeji druh jedla, porcia a ďalšie doplnkové informácie.
pcbox

 

Pokladňa

 
Zaisťuje úhradu stravy, prípadne úhradu časti stravy nespadajúci do štandardného menu (káva, alkoholické nápoje, doplnkový predaj). Pokladňa môže zároveň slúžiť k evidencii preplatkov a nedoplatkov u stravníkov.
pokladna

 

Identifikačné média

 
Zaisťuje autorizáciu stravníkov pri objednávaní alebo výdaji stravy.

Štandardne sú ponúkané bezkontaktné karty (môžu byť s potlačou: meno, fotografia, logo stravovacieho zariadenia atď.), bezkontaktné prívesky, prípadne kontaktné id. čipy iButton.

V niektorých prípadoch je možné využiť existujúce médium ako napr. pre kontrolu vstupu, dochádzky atď...

karta


Software

V ponuke AJSmenu nájdete hneď niekoľko programov, každý rozširuje možnosti systému o ďalšie funkcie.

SW Magdaléna
Receptúrny systém pre vedenie malej i veľkej kuchyne. Je určený pre operačné systémy MS Windows s Internetovou podporou. Efektívne a premyslené vedenie skladov umožňuje robiť kalkulácie, normovať a zostavovať výdajky v automatickom i poloautomatickom režime. Program nájde využitie v spolupráci s programom Dobromila pri zostavovaní a tlači jedálnych lístkov.

SW Dobromila
Pomôže vyhľadať počas niekoľkých okamžikov správnu receptúru. V programe možno zostaviť jedálniček až na týždeň dopredu. Štruktúra jedálnička je navrhnutá tak, aby na jeho základe bolo možné robiť normovanie, objednávku alebo stanoviť nutričnú hodnotu jedál.