/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Systémová integrácia DomiNet


dominet

Charakteristika

dominetPrincíp použitie spočíva v možnosti integrovať správu obslužných lokálnych systémov (EZS, EPS, CCTV,...) používaných pre zaistenie prevádzky a bezpečnosti inteligentných budov a poskytnúť užívateľovi jednotné grafické a matematické vyhodnotenie. Systém je tvorený centrálnym počítačom (serverom), s ktorým prostredníctvom siete (Internet, Ethernet, RS485,...) komunikujú lokálne uzlové ústredne.

Centrálny server poskytuje užívateľom všetky informácie pomocou www rozhrania. Všetky servery sú obsluhované operačným systémom Linux, ktorý vytvára najlepšie podmienky pre stabilitu a vírovú odolnosť systému. Komunikácia po Internete je zaistená autorizáciou a je chránená šifrovaním (podobne ako u Internetového bankovníctva).

Hardwarová časť systému môže obsahovať ústredňu EPS, modul dochádzkového a prístupového systému, kľúčový trezor, kamerové vstupy a výstupy MAR (merací a regulačný systém). Vďaka stavebnicovej koncepcii možno systém DomiNet navrhnúť presne na mieru konkrétnym objektom, tým zákazník získa komponenty, ktoré naozaj potrebuje a nedochádza tak k predraženiu systému ako napríklad u typových radov.

DomiNet ponúka možnosť integrácie niekoľkých objektov do celku a následne ich prepojenie do rozsiahlej siete. Všetky stavy sú potom prenášané graficky v reálnom čase až ku konečnému užívateľovi. Nezáleží na fyzickej vzdialenosti dohľadného centra od objektu a dohľad je možný pomocou akéhokoľvek Internetového prehliadača, alebo - obmedzene - pomocou GPRS. Operátor môže tiež reagovať ovládaním niektorých prvkov (kamier, EZS ústredne,...). Cez túto previazanosť je tiež možné ovládať jednotlivé prvky systému i samostatne pomocou lokálnych obslužných systémov (napr. systémových klávesníc). Systém DomiNet je schopený integrovať prakticky neobmedzené množstvo pripojených objektov a služieb.