AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontrola obchôdzky

Charakteristika

Hlavnými výhodami systému pre kontrolu obchôdzky je spoľahlivá funkčnosť, vysoká životnosť, efektívne zriaďovacie náklady a flexibilita použitia.

 • odolné, ľahké vreckové snímače s vysokou životnosťou a optimalizovanou kapacitou pamäti až 8000 udalostí, bez zbytočných ovládacích prvkov a pohyblivých súčastí
 • systém pracuje na báze osvedčených kontaktných čipov iButton firmy MAXIM
 • jednoduchá montáž bez potreby vonkajšieho napájania a kabeláže
 • ľahká obsluha a údržba systému
 • automatické vyhodnotenie správnosti urobených obchôdzok
 • kvalitný vyhodnocovací software
 • záručný i pozáručný servis i pre výrobky niektorých iných firiem je zaistené do 24 hodín
 • udelený certifikát VTÚE z r. 2001
 • splátkový predaj
 • zapožičanie systému za úplatu
 • rozsiahla distribučná sieť zaistí maximálnu zákaznícku podporu po celé ČR - SR
 • editácia obchôdzkových údajov oprávnenými osobami
 • export dát súboru

I kontrolu je nutné mať pod kontrolou Evidencia kontroly zamedzí nepríjemným dohadom

Náhrada knihy obchôdzok a dochádzkových hodín v jednom. Tak je možno systém jednoducho charakterizovať. V priebehu obchôdzky strážnik do elektronického snímača postupne zhromažďuje údaje o navštívených kontrolných miestach, a to len letmým priložením snímača ku kontrolnému bodu - identifikačnému čipu, čo k jeho identifikácii je do snímača automaticky doplnený presný dátum a čas načítania. K urobeniu obchôdzkových údajov do PC, kde dochádza k softwarovému spracovaniu dochádzkových údajov, je využitý dátový čip s pamäťou a adaptérom pripojeného k PC.

Prostredníctvom vyhodnocovacieho program WSOK má užívateľ možnosť získavať kompletné informácie o urobených obchôdzkach. Program automaticky zistí i správnosť urobenia jednotlivých obchôdzok.

Práca strážnika

Rozsah činnosti strážnika pri využívaní bežných písomných záznamov môže vyzerať úplne odlišne od reálne odvedenej práce. Pri bežných písomných záznamoch do strážnej knihy sa nijako nedá dokázať pravdivosť údajov, či už sa jedná o príchody a odchody zo služby alebo o priebehu jednotlivých obchôdzok. Naopak, pri využitínekompromisného elektronického zariadenia sa situácia úplne mení. Svoju prítomnosť v zadaný čas na správnom mieste i absolvovanie obchôdzky cez zle dostupné a odľahlé miesta stráženého areálu môže strážnik dôveryhodne kedykoľvek zdokladovať.

Aj keď sa môže zdať, že celý systém kontroly obchôdzky je konštruovaný ako radikálny nepriateľ strážnika, reálne je tomu naopak. Evidencia činnosti či už kontrolných či revíznych pracovníkov je ich vlastná prevencia pred nepríjemnými dohadmi o zavinení prípadných škôd na zdraví či majetku.

Jednotlivé fázy

Identifikácia strážnika

Doporučujeme prideliť každému strážnikovi osobný identifikačný čip, aby bolo možné zistiť kto danú obchôdzku vykonal. Strážnik sa dotkne snímača svojim osobným čipom ,čím sa "prihlási" na obchôdzku. Tieto čipy sa dodávajú na plastovej kľúčenke, alebo ich je možné sústrediť na vrátnicu na prihlasovacom panely s menom (odpadne možnosť straty čipu).

Obchôdzka

Pri dosiahnutí jednotlivých uzlových bodov obchôdzky vybraných tak, aby obchôdzka viedla potrebnou trasou s krátkymdotykom snímača sa zafixovanými čipmi (nalepenými na dverách, pripevnenými na stenách miestností či budov pomocou držiaku, na rozvádzačoch atď.) zapisujú potrebné dáta do snímača. Úspešný zápis je signalizovaný diódou a krátkym akustickým signálom.

Odovzdanie dát do zberného dátového čipu

Pred úplným zaplnením snímača dátami z obchôdzok, obvykle po niekoľkých dňoch, sa nazhromaždené informácie premiestnia krátkym dotykom snímača s dátovým čipom, čím sa v snímači opäť uvolní miesto pre ďalšie záznamy. Dátový čip, ktorý tak slúži ako prenosové médium, potom môže niesť dáta i z niekoľkých snímačov - podľa potreby. Snímač tak zostáva stále k dispozícii na strážnici a nie je nutné ho premiestňovať k vyhodnoteniu dát k vyhodnocovaciemu PC.

Načítanie obchôdzkových dát do PC, vyhodnotenie

Rovnako, ako sú nahrávané dáta z diskety do PC, načítajú sa dáta obchôdzok z dátového čipu pomocou špeciálneho adaptéru do PC s inštalovaným vyhodnocovacím programom WSOK k ďalšiemu spracovaniu a archivácii. Vedľa zoznamov navštívených kontrolných miest v rámci jednotlivých obchôdzok, ktoré program poskytuje z rôznych pohľadov podľa individuálneho nastavenia výstupných zostáv, je možné bez dlhého prehliadania stoviek riadkov výpisov využiť automatického vyhodnotenia správnosti urobených obchôdzok.

Komponenty

Snímač KOS

Elektronický snímač KOS má za úlohu bezpečne zhromažďovať všetky dôležité informácie o priebehu obchôdzok vo svojej pamäti tak, aby ani prípadná strata napätia napájacej batérie neviedla k strate dát.

Pri načítaní kontrolného bodu sa ukladá jeho identifikačný kód ku ktorému sa priraďuje dátum a čas identifikácie.

Snímač je konštruovaný s dôrazom na jednoduchú obsluhu, preto neobsahuje žiadne vonkajšie ovládacie prvky a pre načítanie identifikačného čipu stačí len vzájomný letmý dotyk.

Užívateľ si má možnosť vybrať kapacitu snímača od 100 do 8000 udalostí, v závislosti na počtu kontrolných bodov na objekte a frekvenciu obchôdzok a harmonogramu vyčítania pamäti snímača do dátového čipu.

Striedmy design, vysoká odolnosť, praktické rozmery - tak by sa dal charakterizovať vreckový elektronický snímač KOS slúžiaci k čítaniu identifikačných bodov. Pre pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne, je určite snímač systému KOSguard dobrým pomocníkom a sprievodcom, ktorý dokladuje ich zodpovednú prácu a ochráni ich od možných nepríjemností. Naopak veľkým nepriateľom sa môže stať tento malý elektronický prístroj pre nepoctivých pracovníkov, ktorí bežne svoju prácu flákajú..

Identifikačné čipy

Systém rozlišuje dva typy identifikačných čipov: kontrolné body a čipy strážnika.

Identifikačné čipy - kontrolné body sú rozmiestnené po objekte a slúžia ako kontrolné miesta, ktorými je vyznačená obchôdzka. Túto obchôdzku musia strážnici vykonať v určitom časovom intervale a presne v danom poradí bodov. Sú nenápadné a ľahko sa dajú uchytiť. Na hladké plochy sa doporučuje prilepením kyanakrylátovým sekundovým alebo epoxidovým lepidlom. Na nerovné plochy je možné použiť špeciálny plastový držiak, s možnosťou uchytenia s jednou stredovou skrutkou .

Čip strážnika slúži pre rozlíšenie dát v snímači, je to akási značka, vďaka ktorej software dokáže automaticky rozlíšiť obchôdzky konkrétnych strážnikov. Tento čip je nutný a bez neho by vyhodnotenie obchôdzok nefungovalo správne. Čip strážnika je štandardne dodávaný spolu s praktickou plastovou kľúčenkou pre zamedzene straty čipu.

Dátové čipy

Na červenej plastovej kľúčenke sú umiestnené dátové čipy a využívajú sa k prenosu údajov obchôdzkových dát, nazhromaždených v pamäti snímača do PC.

Jedná sa o pamäťové čipy iButton označenia DS1996, ktoré zjednoduchšia samotnú transakciu predávania údajov zo snímača do PC. S ich pomocou nie je potrebné prenášať vreckový snímač zo stáleho pracovného miesta k vyhodnocovaciemu PC.

Stačí priložiť snímač k čipu a akonáhle behom niekoľkých sekúnd vydá signál o úspešnom načítaní je dátový čip pripravený k predaniu údajov do adaptéra. Opäť ľahkým priložením čipu k adaptéru sa načítajú údaje do pripojeného PC.

Adaptér pre pripojenie k PC

Adaptér sprostredkováva komunikáciu medzi PC a čipmi iButton. S jeho pomocou sa dajú čítať dáta zo zberných pamäťových čipov, zistiť číslo (kód) identifikačného čipu - kontrolného bodu alebo nastavovať primárne hodnoty vo vreckovom elektronickom snímači.

K počítaču sa adaptér pripojuje ľahko pomocou sériového portu, rovnako ako modem alebo myš, pokiaľ počítač nie je vybavený sériovým portom, je možné adaptér dodať spolu s redukciou na USB.

Adaptér súčastne slúži tiaž ako nositeľ licencie vyhodnocovacieho programu. Bez jeho prítomnosti možno programy spustiť len v DEMO režime.

Software

Inteligentný program WSOK pracujúci pod operačným systémom MS-Windows 95, NT, 98, 2000, Me i XP, slúži najmä k zadávaniu, údržbe a tlači primárnych tabuliek (databáz), kontrolných bodov, strážnikov, snímačov a obchôdzok. Vyhodnocovací program spracováva udalosti o urobených obchôdzkach, ktoré sú v podobe jednoduchých údajov o dáte, čase a kódu identifikačného čipu (kontrolného bodu či osobného čipu strážnika) predané z dátového čipu. Program vydáva maximálne prehľadné informácie o názvoch jednotlivých kontrolných miest, prípadne vrátane mena strážnika, ktorý obchôdzku vykonal.

Pri zadaní obchôdzkových harmonogramov a špecifikácii trás je vyhodnocovací software schopný automaticky vyhodnocovať správnosť urobených obchôdzok.

U všetkých výstupných údajov je program pripravený okrem výstupov na obrazovku poskytnúť i tlačovú podobu požadovaných zostáv.

Vlastnosti programu WSOK

 • Databáza snímačov, strážnikov, kontrolných bodov a trás
 • Možnosť definície individuálnych obchôdzkových trás
 • Prehliadanie alebo tlač výpisov pre snímač, strážnika, kontrolný bod a trasu v zadanom intervale a rozsahu
 • Interné i zákaznícke výpisy (výpisy s menami strážnikov alebo len s ich osobnými číslami)
 • Urobené obchôdzky z mnoho pohľadov, individuálne nastavenie rozsahu výpisov
 • Funkcie záložky
 • Možnosť samostatného vyhodnocovania rôznych objektov
 • Schopnosť rozdeleného spracovávania obchôdzkových dát podľa firiem
 • Automatická kontrola správnosti urobených obchôdzok
 • Rozdelenie strážnikov do skupín (napr. rôzne pobočky)
 • Tabuľka užívateľských oprávnení prístupu do programu
 • Editácia obchôdzkových údajov oprávnenými osobami
 • Export dát súboru
 • Archivácia

Minimálna konfigurácia PC
Softwarová: Windows 95 a vyšší
Hardwarová: Procesor 486 a vyšší

NOVINKA: modul WSOK E-mail klient

V súčastnej dobe už nie je nutné fyzicky navštevovať strážené objekty za účelom sťahovania dát o obchôdzkach. Najväčšia novinka v našom sortimente - SW WSOK e-mail klient, umožní, aby sa údaje z objektov dostávali na centrálu v podobe e-mailových správ. Stačí, ak má strážnik prístup k PC s nainštalovanou aplikáciou WSOK klient, kde načíta klasickou cestou cez PC adaptér údaje do PC a odtiaľ sa automaticky odošlú formou emailové správy na centrálu, kde príde k ich archivácii v rámci programu WSOK.

Náklady na zriadenie aplikácie sú minimálne a úspory v cestovných nákladoch veľké. Na objekty už môžete jazdiť len za účelom námatkovej kontroly či výnimočne v krajnom prípade.

Postup práce:

Pre vyčítanie dát na pobočke stačia dáta zo snímača načítať štandardnou metódou do dátového čipu a následne do SW WSOK4 e-mail klient. Po načítaní dochádza ihneď k odoslaniu dát na e-mail centrály a po odoslaní sa ponúkne voľba na zmazanie dát z čipu.

Program WSOK4 e-mail klient naviac ponúka možnosť prehliadnuť v základnej tabuľke načítané dáta, vytvorenie časového čipu a nastavenie času v snímači. Na centrálu prídu dáta v e-mailovej správe. Po ich otvorení priložený súbor uložíte do zložky programu. Po zapnutí programu WSOK4 na centrále príde k automatickému načítaniu dát z adresára (ak je možnosť automatického načítania nastavená). Pokiaľ je už program spustený, stačí zvoliť v menu "Servis", voľbu "Načítané dáta z prevádzky". Načítané dáta sa v programe zobrazujú úplne rovnako ako dáta priamo načítané z dátového čipu.

Výhody:

 • Vyčítanie dát priamo na pobočke, bez nutnosti príjazdu pracovníka z centrály
 • Aktualizácia dáta a času podľa potreby.
 • Opätovná inicializácia prenosového čipu po prípadnom roznastavení.
 • Aktuálna kontrola načítaných dát (či sú údaje správne zaznamenávané v snímači)
 • Získavanie dát z pobočiek ihneď po obchôdzke.
 • Výrazné zníženie nákladov na vyčítanie dát.

FAQ - odpovede na časté otázky:

Ako zmením čas v snímači?

Pomocou programu W-SOK je možno nastaviť rôzne funkcie dátového čipu. Nastavenie prebieha zvolením typu dátového čipu v okne, ktoré sa objaví v programe po zvolení položky Čip/Nastavenie čipu. Zadajte voľbu "Časový čip", program Vás vyzve, aby ste priložili čip na sondu adaptéru. Akonáhle je urobená úspešná zmena na časový čip, v čo najkratšom intervale čip priložte k vyčítanému snímaču. Tým sa čas synchronizoval s časom na vašom PC. Nezabudnite potom čip zase zmeniť na Prenosový čip.

POZOR!!
Korekcia času zároveň vymaže dáta v snímači. Toto bezpečnostné opatrenie znemožňuje zadať pomocou časového čipu nesprávne časové údaje. Pred každým nastavením času je nutné snímač najprv vyčítať, aby nedošlo ku strate načítaných dát.

 • Komunikácia v reálnom čase (GPRS/GSM)
 • Poplachové tlačidlo , tzv. "panic"
 • Spoľahlivá a bezpečná prevádzka, kódovanie pomocou algoritmu DES
 • Obojstranná hlasová komunikácia - už žiadne mobilné telefóny na pracovisku
 • Držiteľ ocenenia "Polish Master Of Alarm Technique"
 • Využíva bezkontaktné média
 • Priaznivá obstarávacia cena i možnosť prenájmu
 • Jednoduché ovládanie (len tri tlačidla)
 • Väčšia bezpečnosť pre strážnikov i pre objekt
 • Zvýšte si konkurencie schopnosť pomocou prestížneho a najmodernejšieho vybavenia
 • Krytie IP67 garantuje odolnosť tohoto systému mnohonásobne vyššie, než u alternatívnych produktov v podobe PDA či mobilných telefónov

Revolučný obchôdzkový systém

ActiveGuard je unikátny obchôdzkový systém, ktorý umožňuje skĺbiť moderný spôsob prenosu dát v reálnom čase a tradičné ukladanie dát.

V spolupráci s moderným softwarom KronosGuard získavate okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a monitorovaných osobách.

ActiveGuard ponúka široké spektrum možností použita

 • Kontrola a evidencia obchôdzkovej činnosti strážnikov
 • Evidencia revíznej činnosti
 • Skladový systém
 • Evidenčný systém prenájmu (autá, motorky, skútre, bicykle...)
 • Kontrola servisných pracovníkov napr. predajných automatov
 • Evidencia akýchkoľvek servisných služieb a údržby (vyhodnocovanie krízových stavov)
 • Mobilná evidencia osôb

Schéma fungovania systému

Komponenty

Snímač ACTIVEguard

Základom systému Active Guard je elektronické čítacie zariadenie, ktorým sa osoba prevádzajúca obchôdzku identifikuje na kontrolných bodoch (TAG) v rámci stráženého priestoru. Každý snímač Active Guard obsahuje 3 ovládacie tlačidlá, ktoré sú určené k aktivácii zariadenia pred načítaním kontrolného bodu, SOS (PANIC) tlačidlo na odoslanie poplachovej informácie na centrálu a tlačidlo na volanie na jedno predvolené telefónne číslo. Obsluha zariadenia je veľmi jednoduchá a akákoľvek činnosť snímača je akusticky indikovaná.

Snímače Active Guard sú vyrábané v jednom prevedení. Pretože sú s ohľadom na bezkontaktné čítanie médií vyrobené z plastu, jedná sa o kvalitný materiál, ktorý je veľmi odolný proti bežnému nárazu a je odolný voči vode.

Snímač obsahuje dobíjací akumulátor, ktorý je dobíjaný v dobíjacej stanici, a nie je tak treba ju zo snímača vyberať. Ale vzhľadom k tomu, že každá batéria má svoju životnosť, ktorá sa počíta na dobíjacie cykly, je pravdepodobné, že ju po čase bude nutné vymeniť a preto musí byť umožnený prístup k nej. Viečko batérie je zaistené špeciálnymi skrutkami a kľúč k nim je súčasťou každého balenia Active Guard. Otvorenie viečka je snímačom okamžite zaznamenané a odosiela sa ako poplachová správa do centrálneho PC pre prípad, že sa jedná o neoprávnenú manipuláciu so snímačom.

Identifikačné tagy (body)

Pre vyznačenie jednotlivých kontrolných miest sa využívajú bezkontaktné identifikačné média. Jedná sa o najrozšírenejší typ bezkontaktných médií v pásme dlhých vĺn 125 kHz amplitudová modulácia (ASK), formát dát Manchester. Tieto média sú štandardne vyrábané vo viacerých vyhotoveniach. Pre účely Active Guardu sa využívajú kolečka (World TAGy) o priemere 2 cm, ktoré sa na jednotlivé kontrolné miesta pripevnia pomocou vrutu alebo skrutky, prípadne prilepením.

Pre maximálne zvýšenie odolnosti proti vandalstvu, najmä v otvorených priestranstvách, je možno média umiestniť do bezpečného priestoru (napr. za okno, do skrinky atď.). Jediné čo musí byť dodržané, aby korektne prebiehala komunikácia medzi médiami a snímačom Active Guard, že nesmie byť identifikačné médium prekryté kovovou plochou a nedoporučuje sa ho umiestniť na kovový podklad. S ohľadom na bezkontaktné čítanie, teda nutnosť šírenia rádiových vĺn, pôsobí kov, ak je medzi čítacím zariadením a médiom, úplne nepriepustne a ak je bezkontaktné médium umiestnené na kove, potom znižuje čítaciu vzdialenosť.

Osobné médium strážnika

Tie isté identifikačné média môžu byť využívané k identifikácii jednotlivých strážnych a tým k ich odlíšeniu pred každou začatou obchôdzkou alebo i k zjednodušenej evidencii dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska. Identifikačné média pre strážnych môžu byť samozrejme v inom prevedení než média určené pre kontrolné body, doporučujú sa najmä prívesky na kľúče, prípadne karty vo veľkosti platobných kariet, ktoré môžu vďaka možnej potlači slúžiť zároveň ako služobný preukaz.

Súčastne je možné kontrolné body (TAGy) v systéme nastaviť ako poplachové (pre vyhodnotenie poplachového stavu napr. pri kontrole technologických zariadení). Po ich načítaní dochádza ihneď na počítači operátora k zobrazeniu poplachu z kontrolného bodu a je teda možné na situáciu ihneď reagovať.

Dokovacia (nabíjacia) stanica

Praktický stojan, ktorý je súčasťou každého balenia Active Guard, je určený pre dobíjanie snímača. Samotné dobíjanie prebieha automaticky po vložení snímača do stojana. Zásady pre nabíjanie sú zhodné s princípom dobíjania mobilných telefónov. Nedoporučuje sa preto využívať dobíjacia stanica ako odkladacie miesto. Znižovala by sa kapacita batérie.

Software KRONOS

Spracovanie obchôdzkových dát umožňuje software KRONOS, pracujúci pod operačným systémom MS-Windows.

Základná charakteristika programu:

 • databáza snímačov, strážnikov, kontrolných bodov a trás
 • prehliadanie alebo tlač výpisov pre snímač, strážnika, kontrolných bodov a trás
 • prehliadanie alebo tlač celkového podrobného alebo stručného výpisu v zadanom intervale
 • možnosť grafického vyobrazenia objektu, trasy obchôdzky a vyznačenie kontrolných bodov archivácia
 • možnosť automatickej kontroly správnosti urobených obchôdzok
 • software umožňuje vedenie jednoduchej evidencie dochádzky

Software je distribuovaný v dvoch variantách:

KRONOS LT - lokálna verzia programu, dodáva sa zdarma do 20 snímačov Active Guard
KRONOS NET - sieťová verzia, dodáva sa formou mesačného prenájmu v závislosti na počte využívaných snímačov.

Výpočtový systém

Výpočtová technika nie je predmetom dodávky. V prípade záujmu je možné zaistiť dodávku PC, vrátane požadovaných periférií.

MINIMÁLNA KONFIGURÁCIA:

Pentium, Celeron, AMD na frekvencii minimálne 2,4GHz, operačný systém Windows Xp a vyšší, 5 GB voľného priestoru na disku, možnosť inštalácie SQL serveru (MSDE, SQLEXPRESS 2005 a iné).

Osobný tracker GPS Active Track

Kontrola obchôdzky v reálnom čase a obchádzkový tracker GPS Active Track

Active Track je doplnok obchádzkového systému ActiveGuard – obchádzkový snímač a GPS tracker v jednom.

Získavate okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a pohybu monitorovaných osôb.

 • okamžitá kontrola obchádzkovej činnosti na stráženom objekte
 • pre možnosť preukázateľnej identifikácie sú kontrolné miesta osadené kontrolnými bodmi
 • spracovanie a vyhodnotenie v režimu 24/7 webovým portálom PATROLCONTROL
 • obchádzkový systém poskytuje užívateľovi okamžité informácie o urobených obchádzkach
 • systém eviduje jednotlivých strážnikoch a priraďuje im následné obchádzky a ostatné správy
 • pracovníci sbs majú možnosť sa spojiť telefonicky prostredníctvom snímača  s ľubovoľným predvoleným telefónnym číslom
 •  strážnik môže vyslať signál stav núdze (PANIC) v prípade ohrozenia

Schéma fungovania systému:

Obchádzkový systém využíva snímač Active Track, ktorý odosiela všetky informácie o načítaných kontrolných bodoch, stlačením tlačidla, stavoch a u snímačov s GPS modulom i pozíciu do webového portálu PATROLCONTROL. Portál slúži pre okamžité spracovanie a vyhodnotenie obdržaných -získaných informácií podľa prednastavených filtrov a následnej reakcie na zistené skutočnosti.

Klient – zákazník pozrie do portálu pomocou webového prehliadača a má prehľad nad všetkými stavmi snímačov i načítanými dátami. Následne môže dáta ďalej spracovávať, vyhodnocovať, tlačiť alebo exportovať pre ďalšie spracovanie.

Na vybrané stavy a skutočnosti je schopný portál reagovať aktívne (samostatne) odosielaním e-mailu nebo SMS a tým užívateľa, alebo zodpovednú osobu, ihneď informovať. Tým sa obchádzkový systém stáva podstatným aktívnym bezpečnostným prvkom ako napríklad systémy EZS nebo EPS. Súčasne podporuje bezpečnosť pracovníkov ostrahy, ktorý môžu v prípade nebezpečia využiť PANIC tlačidlo, alebo obojstrannou hlasovou komunikáciou (telefónny hovor). Operátor potom môže okamžite reagovať na vzniknutú situáciu.

Systém bol  navrhnutý špeciálne pre účely bezpečnostných agentúr, kedy sa už od začiatku vývoja všetkých jeho súčastí dbalo vedľa funkčných vlastností na dodržanie zásad spoľahlivého fungovania i v náročných podmienkach.

Podstatou práce aktívneho systému kontroly obchádzok je identifikácia kontrolných bodov, po ktorých nasleduje automatický prenos informácií cez GSM (GPRS) sieť a okamžité zobrazenie v portály PATROLCONTROL. Portál je spravidla prevádzkovaný v centrále spoločnosti v rámci dohľadových centier. Dostupný je však po zadaní www adresy a následnému prihláseniu užívateľa z ľubovoľného webového prehliadača.

Osoba robiaca kontrolu obchádzky (napr. strážnik) môže robiť identifikáciu na predpísaných kontrolných bodoch podľa predvoleného harmonogramu alebo náhodne. Portál PATROLCONTROL v reálnom čase kontroluje, či obchôdzka bola zahájená a ukončená podľa nastavených časových pravidiel. Súčasne sú sledované i všetky poplachové stavy (stisk tlačidla PANIC, požiadavka na spätné zavolanie, strata spojenia so snímačom, demontáž krytu batérie a načítanie poplachového bodu, atd.) na ktoré môže monitorovacie stredisko alebo samostatný operátor okamžite reagovať.


Komponenty

Snímač Active Track

Snímač Active Track obsahuje rovnaké funkcie, ako snímač ActiveGuard. Na viac  ešte môže zaznamenávať vďaka GPS presnú pozíciu kontrolného bodu či pohybujúceho sa pracovníka (* záleží na typu snímača).

Každý snímač Active Track má 4 ovládacie tlačidla, ktoré sú určené:

 • k aktivácii čítačky pred načítaním kontrolného bodu
 • k odosielaniu  poplachovej informácie (PANIC)
 • k odosielaniu požiadavky na spätné zavolanie, alebo priamemu hlasovému spojeniu s prednastaveným telefónnym číslom
 • k odoslaniu SMS s prednastaveným textom (u verzie GPS i s aktuálnymi súradnicami GPS)

Snímače Active Track sú vyrábané v prevedeniach v 3 variantoch  :

 • GPS (typ AT-G), nevie načítať kontrolné body, ale priebežne, alebo po stisku tlačidla zaznamenáva aktuálnu pozíciu GPS
 • READ (typ AT-R), teda pre identifikáciu kontrolného bodu používajú  len načítanie kódu identifikačného média (TAGu)
 • READ + GPS (typ AT-GR), načíta kontrolne body a súčasne zaznamenáva ku každej udalosti pozíciu GPS

Všetky ostatné funkcie, odolnosť a výdrž akumulátoru snímačov Active Track sú zhodné s parametrami ActiveGuard. Len u snímača Active Track – G a GR môže byť s ohľadom na vysokú náročnosť GPS výdrž o cca 30-50% kratšiu.

Identifikačné tagy (body)

Pre vyznačenie jednotlivých kontrolných miestach sa využívajú bezkontaktné identifikačné média (125 kHz).

Pre účely ActiveGuardu sa využívajú kolieska (WorldTAGy) o priemeru 2 cm:

 • pre pripevnenie pomocou vrutu alebo šraubu
 •  samolepiace biele
 •  samolepiace priehľadné (napr. pre pamiatkovo chránené dvere, obklady atd.)

Tagy je možné umiestniť napr. za okno, do skrinky atp. (pre rušenie komunikácie neodporúčame umiestniť na/pod kov).

Osobné médium strážnika

K identifikácii jednotlivých strážnikov ( ich odlíšenie pred každou začiatočnou obchádzkou alebo i k zjednodušenej evidencii dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska) sa používa tiež bezkontaktné média.

Ako osobné médium môžete využiť:

 •  identifikačných tagov
 • príveskov na kľúče
 • kariet (s možnosťou potlače, kedy nahradia služobný prekaz)

Súčasne je možné kontrolné body (TAGy) v systéme nastaviť ako poplachové (pre vyhodnotenie poplachového stavu napr. pri kontrole technologických zariadení). Po ich načítaní dochádza ihneď na počítači operátora k zobrazeniu poplachu z kontrolného bodu a je teda možno na situáciu ihneď reagovať.

Dokovacia (nabíjacia) stanica


Súčasťou každého balenia snímače Active Track je praktický stojan pre dobíjanie. Dobíjanie prebieha automaticky po vložení snímače. Zásady pre nabíjanie sú zhodné s princípom dobíjania mobilných telefónov. Neodporúčame využívať dobíjaciu stanici ako odkladacie miesto. Znižovala by sa tým kapacita batérie.

Snímač je tiež možno nabíjať autonabíjačkou.


Monitoring a vyhodnotenie obchádzok – Portál Patrolcontrol

Zákazník pristupuje k portálu PATROLCONTROL pomocou webového prehliadača a internetového pripojenia. Jedná sa o cloudové riešenie, teda nevyžaduje žiadnu inštaláciu, ani špeciálne HW komponenty zo strany klienta.

Dáta zo snímačov Active sú odosielané priamo na server portálu. Databáza portálu PATROLCONTROL je automaticky zálohovaná 2x denne a prevádzkovateľ zaisťuje  nonstop konektivitu snímačov so serverom.

Užívatelia sa do portálu prihlasujú pomocou IČO klienta a mena a hesla. Vstupné hesla prideľuje poskytovateľ portálu.

Základná charakteristika portálu Patrolcontrol:

 • Zobrazenie dát a práce s portálom v ľubovoľnom webovom prehliadači
 • Možnosť využitia portálu viac užívateľov so systémom obmedzenia a práv
 • Obsahuje databázu užívateľov, zákazníkov, objektov, snímačov, strážnikoch  a skupín strážnikov, kontrolných bodov a trás
 • Jednoduché a prehľadné menu
 • Aktívny  pohľad na aktuálne načítané kontrolne body a poplachové správy
 • Prehľadná tabuľka snímačov, vrátane zobrazenia  stavových ikon
 • Rozlíšenie kontrolných  bodov podľa využitia (kontrolný bod, dynamický bod, poplachový bod) a ich priradenie k objektom
 • Ľahké plánovanie obchádzok a priama tlač plánu obchádzok pre sbs
 • Široký rozsah nastavenia obch ôdzok
 • Možnosť výberu individuálneho chovania každej poplachovej, alebo informačnej správy
 • Priame prepojenie portálu PATROLCONTROL s PCO pultom 1Box (NAM systém, a.s.) pre detailnejšiu prácu s poplachovými udalosťami
 • Upozornenie na technické poplachy (otvorenie  krytu batérie, náraz, tzv. „mŕtvy muž“, slabá kapacita batérie)
 • Zobrazenie upozornenia požiadavku na spätné zavolanie
 • Okamžitá informácia pri nezahájení alebo nekorektne spravenej obchádzky
 • Automatická kontrola správnosti urobených obchádzok
 • Využitie čipu strážnika
 • Operátor má pre riešenie poplachov po ruke všetky kontaktné informácie
 • Zobrazenie GPS pozície zaradenie (snímačov s podporou GPS) v mapových podkladoch
 • Zobrazenie a tlač výpisov obchádzok podľa prednastavených detailných a užívateľom definovaných filtrov
 • Automatické odosielanie e-mailových správ pri navolených udalostiach
 • Automaticky zasielané SMS pri navolených udalostiach
 • Informačný text a banner  upozorňujúci na stav systému, aktualizácie, reklamné akcie
 • Automatický upgrade a archív acedat
 • Integrované menu technickej podpory

Minimálna požiadavka  na výpočtovú  techniku:

Pre prístup k webovému portálu PATROLCONTROL je doporučený webový prehliadač  (od verzie Internet Explorer 9, Firefox 20, Google Chrome 30,…).

K obmedzeniu grafickej podpory možno použiť i tablety a chytré telefóny.