AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ostatné systémy

Systém AJSmenu je určený pre objednávku a následný výdaj stravy vo všetkých typoch prevádzky hromadného stravovania (školské a závodné jedálne, hotely, rekreačné strediska atď.). Využitie systému AJSmenu veľmi urýchľuje a zjednodušuje všetky procesy od objednávania surovín k príprave jedál cez ich výdaj a evidenciu.

Charakteristika

  • odolné a ľahko prehľadné komponenty
  • úspora financií i času
  • rýchla návratnosť investícií
  • vďaka id.médiám sú všetky operácie chránené pred zneužitím inou osobou
  • možnosť objednávania a rušenia stravy cez zabezpečené www rozhranie

Komponenty

Objednávkové terminály

Dodávané sú v dvoch prevedeniach. Tzv. PC box, kde pomocou niekoľkých tlačidiel možno veľmi ľahko urobiť rôzne potrebné kroky k objednaniu stravy, prípadne k rušeniu objednávok.

V jedálňach, kde je menej miesta možno využiť nástenný objednávkový terminál s displayom. Všetky operácie sú prístupné až po identifikácii stravníka jeho osobným identifikačným médiom (kartou, id. čipom) a sú teda chránené proti zneužitiu inou osobou.

Internetové pripojenie

Všetky operácie možno tiež robiť pomocou Internetového pripojenia zo zabezpečených www stránok.

Výdajné miesta

Skladajú sa z identifikačného terminálu, výdajného obojstranného displeya a potvrdzovacieho terminálu.

Stravník sa tesne pred výdajom identifikuje na terminály a následne sa jemu a aj vydávajúcej osobe ukáže na displeji druh jedla, porcia a ďalšie doplnkové informácie.

Pokladňa

Zaisťuje úhradu stravy, prípadne úhradu časti stravy nespadajúci do štandardného menu (káva, alkoholické nápoje, doplnkový predaj). Pokladňa môže zároveň slúžiť k evidencii preplatkov a nedoplatkov u stravníkov.

Identifikačné média

Zaisťuje autorizáciu stravníkov pri objednávaní alebo výdaji stravy.

Štandardne sú ponúkané bezkontaktné karty (môžu byť s potlačou: meno, fotografia, logo stravovacieho zariadenia atď.), bezkontaktné prívesky, prípadne kontaktné id. čipy iButton.

V niektorých prípadoch je možné využiť existujúce médium ako napr. pre kontrolu vstupu, dochádzky atď...

Software

V ponuke AJSmenu nájdete hneď niekoľko programov, každý rozširuje možnosti systému o ďalšie funkcie.

SW Magdaléna
Receptúrny systém pre vedenie malej i veľkej kuchyne. Je určený pre operačné systémy MS Windows s Internetovou podporou. Efektívne a premyslené vedenie skladov umožňuje robiť kalkulácie, normovať a zostavovať výdajky v automatickom i poloautomatickom režime. Program nájde využitie v spolupráci s programom Dobromila pri zostavovaní a tlači jedálnych lístkov.

SW Dobromila
Pomôže vyhľadať počas niekoľkých okamžikov správnu receptúru. V programe možno zostaviť jedálniček až na týždeň dopredu. Štruktúra jedálnička je navrhnutá tak, aby na jeho základe bolo možné robiť normovanie, objednávku alebo stanoviť nutričnú hodnotu jedál.

Princíp použitie spočíva v možnosti integrovať správu obslužných lokálnych systémov (EZS, EPS, CCTV,...) používaných pre zaistenie prevádzky a bezpečnosti inteligentných budov a poskytnúť užívateľovi jednotné grafické a matematické vyhodnotenie. Systém je tvorený centrálnym počítačom (serverom), s ktorým prostredníctvom siete (Internet, Ethernet, RS485,...) komunikujú lokálne uzlové ústredne.

Centrálny server poskytuje užívateľom všetky informácie pomocou www rozhrania. Všetky servery sú obsluhované operačným systémom Linux, ktorý vytvára najlepšie podmienky pre stabilitu a vírovú odolnosť systému. Komunikácia po Internete je zaistená autorizáciou a je chránená šifrovaním (podobne ako u Internetového bankovníctva).

Hardwarová časť systému môže obsahovať ústredňu EPS, modul dochádzkového a prístupového systému, kľúčový trezor, kamerové vstupy a výstupy MAR (merací a regulačný systém). Vďaka stavebnicovej koncepcii možno systém DomiNet navrhnúť presne na mieru konkrétnym objektom, tým zákazník získa komponenty, ktoré naozaj potrebuje a nedochádza tak k predraženiu systému ako napríklad u typových radov.

DomiNet ponúka možnosť integrácie niekoľkých objektov do celku a následne ich prepojenie do rozsiahlej siete. Všetky stavy sú potom prenášané graficky v reálnom čase až ku konečnému užívateľovi. Nezáleží na fyzickej vzdialenosti dohľadného centra od objektu a dohľad je možný pomocou akéhokoľvek Internetového prehliadača, alebo - obmedzene - pomocou GPRS. Operátor môže tiež reagovať ovládaním niektorých prvkov (kamier, EZS ústredne,...). Cez túto previazanosť je tiež možné ovládať jednotlivé prvky systému i samostatne pomocou lokálnych obslužných systémov (napr. systémových klávesníc). Systém DomiNet je schopený integrovať prakticky neobmedzené množstvo pripojených objektov a služieb.