AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Prístupové systémy

Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému.

Charakteristika

 • modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém
 • komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami
 • kontrola oprávnenia ku vstupu
 • ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov
 • evidencia dochádzky
 • monitoring aktuálnej prítomnosti
 • garancia objektivity a ochrana proti strate dát
 • systém možno použiť od najjednoduchšej až po rozsiahle aplikácie
 • ľahké nastavovania prístupových práv
 • pružná aktualizácia prístupových práv
 • automatizované SW vyhodnotenie
 • evidencia dôvodov odchodov
 • možnosť povolenia ručnej editácie
 • saldo
 • zmenná prevádzka
 • štatistiky
 • prehľadné výpisy z rôznych pohľadov
 • vytváranie vlastných zostáv a výstupov
 • evidencia prestávok

Komponenty

Riadiaca elektronika

Úplne autonómny modul s vlastnou diagnostikou.

Komunikuje sa čítacími terminálmi a je on-line prepojená s vyhodnocovacím PC a prípadnými ostatnými riadiacimi elektronikami na sieti.

Hlavnou úlohou riadiacej elektroniky je vedenie databázy užívateľov a ich prístupových práv v závislosti na čase, evidovať informácie z čítacích terminálov o priechodoch či dôvodoch priechodu užívateľov vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas, prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenie (dverový zámok, závoru, turniket ...).

Každá riadiaca elektronika dokáže obslúžiť maximálne dva čítacie terminály a jedno ľubovolné mechanické zariadenie.

Prístupový terminál

Prístupový terminál alebo čítačka je umiestnená u vstupu do miest, ktoré sú treba ochrániť pred vstupom neoprávnených osôb.

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Dodáva sa v prevedení určenom pre bezkontaktné média i pre kontaktné identifikačné čipy.

Načítanie identifikačného média potom prebieha priblížením bezkontaktnej karty alebo prívesku na vzdialenosť až 20cm* alebo letmým priložením identifikačného čipu k zabudovanej čítacej sonde.

Jedinečný kód identifikačného média terminál načíta a posiela ďalej k vyhodnoteniu prístupových práv riadiacej jednotke.

Rozhodnutie o povolení či zamietnutí vstupu do chráneného priestoru je signalizované terminálom akustickým i optickým signálom.

Elektronika čítacieho terminálu môže byť rovnako zabudovaná do rôznych podôb krytu a v prípade bezkontaktného prevedenia tiež úplne pod omietku, čo je varianta maximálne odolná proti akýmkoľvek vonkajším vplyvom.

* )V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí

Dochádzkový terminál

Princíp fungovania dochádzkového terminálu je prakticky zhodný s prístupovým terminálom.

Dochádzková varianta má naviac integrovaný podsvietený LCD displaj pre možnosť zobrazenia aktuálneho dáta a času a navoleného dôvodu odchodu a membránovú klávesnicu s vyznačenými dôvodmi odchodov.

Adaptér k PC

Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Zároveň tvorí fyzické prepojenie medzi riadiacimi jednotkami na sieti a vyhodnocovacím počítačom cez sériový port PC.

Maximálna vzdialenosť medzi adaptérom a poslednou riadiacou jednotkou na sieti je 1000 metrov.

Adaptér slúži zároveň ako hardwarový kľúč, teda bez jeho pripojenia možno vyhodnocovací program spustiť len v DEMO - režime.

Identifikačné média

Užívateľ môže voliť pre identifikáciu z dvoch variant identifikačných médií.

Pre elegantné a komfortné používanie sú bezpochyby najvhodnejšie bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz, na vzdialenosť až 20*cm, ktoré sa dodávajú vo forme ISO kariet alebo praktických príveskov.

Pre použitie v náročnejších podmienkach sú maximálne vhodné kontaktné identifikačné čipy, ktoré vďaka umiestnenia v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné.

Pre načítanie identifikačného média stačí letmé priloženie či priblíženie média čítaciemu terminálu.

*) V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí

Software

Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.

Jednoduchý, bezobslužný a ekonomicky veľmi výhodný prístupový systém určený pre ošetrenie jednostranných i dvojstranných prístupov pomocou identifikačných čipov iButton.

Charakteristika

 • jednoduchý autonómny prístupový systém
 • možnosť úpravy prístupových práv i bez SW
 • ľahké off-line programovanie pomocou jednoduchého SW
 • veľmi priaznivé obstarávacie náklady
 • možnosť pripojiť dva terminály na jednu riadiacu jednotku
 • výber z niekoľkých druhov terminálov
 • veľmi jednoduchá obsluha
 • mnoho spôsobov využitia
 • mnoho spôsobov využitie

Komponenty

Čítací terminál

Pri vstupe je umiestnený čítací terminál:

Je dodávaný v prevedení pre bezkontaktné alebo kontaktné čítanie, prípadne pre komunikáciu s diaľkovými ovládačmi.

Elektronika terminálu môže byť zabudovaná v kovovom štítku, v module TANGO alebo GEWISS. Terminály majú optickú i zvukovú signalizáciu.

Riadiaca jednotka

Ovláda dvere, závoru, turniket atď.

Dodáva sa v dvoch základných prevedeniach.

Autonómna prístupová jednotka COP 200 má kapacitu 250 osôb. Spolupracuje s jedným alebo dvomi napojenými terminálmi. Editácia užívateľa a ich prístupových práv prebieha použitím mastermedia.

Riadiaca jednotka COP 600 disponuje kapacitou rozšírenou na 640 osôb a možnosťou programovania pomocou SW ADSP Loader. V spolupráci so SW možno následne veľmi jednoducho nahrať do pamäti jednotky zoznam povolených osôb a nastaviť dobu zapnutia relé. Toto nastavenie možno urobiť v on-line, priamo z PC alebo notebooku, prípadne off-line pomocou prenosného personifikátoru. Jednotku COP 600 možno použiť tiež plne autonómne.

Identifikačné média

Pre identifikáciu užívateľov je možné voliť z niekoľkých variant.

Elegantné používanie zaistí bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125kHz, ktoré sú dodávané vo veľkosti platobných kariet alebo vo forme praktických príveskov na kľúče.

Na použitie v náročnejších podmienkach sú najvhodnejšie kontaktné identifikačné čipy iButton, ktoré vďaka umiestneniu v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné. Na načítanie čipu stačí jeho letmé priloženie k čítaciemu terminálu.

Najmä pre kontrolu vjazdu je doporučené ovládanie systému pomocou diaľkových ovládačov. Komunikácia prebieha v pásme 430mHz, vzdialenosť čítania dosahuje až 100m.

Každému užívateľovi stačí vždy len jedno identifikačné médium, ktoré využije k identifikácii na všetkých kontrolných miestach v rámci systému. Každému médiu môžu byť pridelené rôzne prístupové práva do konkrétnych priestorov.

*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí

Identifikačné média

Pre identifikáciu užívateľov je možné voliť z niekoľkých variant.

Elegantné používanie zaistí bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125kHz, ktoré sú dodávané vo veľkosti platobných kariet alebo vo forme praktických príveskov na kľúče.

Na použitie v náročnejších podmienkach sú najvhodnejšie kontaktné identifikačné čipy iButton, ktoré vďaka umiestneniu v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné. Na načítanie čipu stačí jeho letmé priloženie k čítaciemu terminálu.

Najmä pre kontrolu vjazdu je doporučené ovládanie systému pomocou diaľkových ovládačov. Komunikácia prebieha v pásme 430mHz, vzdialenosť čítania dosahuje až 100m.

Každému užívateľovi stačí vždy len jedno identifikačné médium, ktoré využije k identifikácii na všetkých kontrolných miestach v rámci systému. Každému médiu môžu byť pridelené rôzne prístupové práva do konkrétnych priestorov.

*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí

Vyhodnocovací program ADSP Loader

Databáza užívateľov a ich prístupových práv spravuje SW ADSP Loader.

Používa sa pre jednoduché programovanie a následnú údržbu užívateľov jednotiek COP 600. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a prostredie užívateľsky prívetivé. V programe sa dá viesť súčastné neobmedzené množstvo zoznamov osôb na konkrétne riadiace jednotky. Ďalej ponúka možnosť nastavenia dĺžky zopnutia relé a tlač zoznamov.

Príklady realizácie

Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto
Prístupové systémy / Prístupový systém COP - foto

Prístupový systém SchoolGate vychádza z produktovej rady systémov UNIgate. Jedná sa o systém špeciálne navrhnutý pre potreby škôl a školských zariadení. Vďaka svojej modularite je použiteľný od najjednoduchších aplikácií až po rozsiahle systémy a je Schopný sa prispôsobovať aktuálnym individuálnym potrebám užívateľa.

Charakteristika

 • Modulárny elektronický prístupový systém
 • Komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami
 • Kontrola oprávnenia ku vstupu
 • Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov
 • Test prítomnosti
 • Použitie od najjednoduchších až po rozsiahle aplikácie
 • Ľahké zadávanie prístupových práv
 • Pružné doplňovanie, aktualizácia a vymazávanie prístupových práv
 • Automatizované SW vyhodnotenie
 • Možnosť evidencie dôvodov odchodov (dochádzková evidencia)
 • Vytváranie vlastných Zostáv a výstupov
 • Štatistiky

Využitie systému

Systém SchoolGate je vhodný pre zaistenie proti neoprávneným vstupom do akýchkoľvek priestorov ale tiež môže slúžiť pri zabezpečení pred neoprávneným užívaním strojov a zariadení. Výhodou systému je predovšetkým jeho modularita, vďaka ktorej sa dokáže prispôsobiť prakticky všetkým individuálnym požiadavkám klienta a naviac môže byť ľubovolne kedykoľvek rozširovaná o ďalšie Kontrólne miesta i užívateľské média. Prednosťou je tiež široká škála možných komponentov a možnosť designových či užívateľských zmien alebo doplnení, podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Komponenty

Riadiaca elektronika

Úplne autonómny modul s vlastnou diagnostikou.

Komunikuje sa čítacími terminálmi a je on-line prepojená s vyhodnocovacím PC a prípadnými ostatnými riadiacimi elektronikami na sieti.

Hlavnou úlohou riadiacej elektroniky je vedenie databázy užívateľov a ich prístupových práv v závislosti na čase, evidovať informácie z čítacích terminálov o priechodoch či dôvodoch priechodu užívateľov vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas, prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenie (dverový zámok, závoru, turniket ...).

Každá riadiaca elektronika dokáže obslúžiť maximálne dva čítacie terminály a jedno ľubovolné mechanické zariadenie.

Prístupový terminál

Prístupový terminál alebo čítačka je umiestnená u vstupu do miest, ktoré sú treba ochrániť pred vstupom neoprávnených osôb.

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Dodáva sa v prevedení určenom pre bezkontaktné média i pre kontaktné identifikačné čipy.

Načítanie identifikačného média potom prebieha priblížením bezkontaktnej karty alebo prívesku na vzdialenosť až 20cm* alebo letmým priložením identifikačného čipu k zabudovanej čítacej sonde.

Jedinečný kód identifikačného média terminál načíta a posiela ďalej k vyhodnoteniu prístupových práv riadiacej jednotke.

Rozhodnutie o povolení či zamietnutí vstupu do chráneného priestoru je signalizované terminálom akustickým i optickým signálom.

Elektronika čítacieho terminálu môže byť rovnako zabudovaná do rôznych podôb krytu a v prípade bezkontaktného prevedenia tiež úplne pod omietku, čo je varianta maximálne odolná proti akýmkoľvek vonkajším vplyvom.

* )V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí

Dochádzkový terminál

Princíp fungovania dochádzkového terminálu je prakticky zhodný s prístupovým terminálom.

Dochádzková varianta má naviac integrovaný podsvietený LCD displaj pre možnosť zobrazenia aktuálneho dáta a času a navoleného dôvodu odchodu a membránovú klávesnicu s vyznačenými dôvodmi odchodov.

Adaptér k PC

Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Zároveň tvorí fyzické prepojenie medzi riadiacimi jednotkami na sieti a vyhodnocovacím počítačom cez sériový port PC.

Maximálna vzdialenosť medzi adaptérom a poslednou riadiacou jednotkou na sieti je 1000 metrov.

Adaptér slúži zároveň ako hardwarový kľúč, teda bez jeho pripojenia možno vyhodnocovací program spustiť len v DEMO - režime.

Identifikačné média

Užívateľ môže voliť pre identifikáciu z dvoch variant identifikačných médií.

Pre elegantné a komfortné používanie sú bezpochyby najvhodnejšie bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz, na vzdialenosť až 20*cm, ktoré sa dodávajú vo forme ISO kariet alebo praktických príveskov.

Pre použitie v náročnejších podmienkach sú maximálne vhodné kontaktné identifikačné čipy, ktoré vďaka umiestnenia v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné.

Pre načítanie identifikačného média stačí letmé priloženie či priblíženie média čítaciemu terminálu.

*) V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí

Software

Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.

Teraz nové k dispozícii i v luxusnom vyhotovení, ktoré je možné doplniť o lekáničku a kľúčové hospodárstvo:

Evidenčný systém SITEgate zabezpečuje kontrolu pohybu a evidenciu prítomnosti osôb na stavbách. Vďaka priemyslovému prevedeniu je systém SITEgate maximálne vhodný do náročného a veľakrát premenlivého prostredia stavieb. Vďaka svojej stavebnicovej architektúre je vhodným riešením od najjednoduchších až po náročné aplikácie. Systém možno kedykoľvek prispôsobiť aktuálnym požiadavkám.

Pri dômyselnej koncepcie systému sú užívateľovi maximálne prispôsobené také možnosti zriadenia systému, v ktorých je počítané okrem iného s krátkodobým či dlhodobým prenájmom.

Charakteristikafoto

 • Modulárny elektronický evidenčný systém
 • Kontroluje oprávnenia ku vstupu, zaznamenáva odchod
 • Eviduje pohyb osôb
 • Monitorig aktuálnej prítomnosti v areály
 • Možnosť klasickej evidencie dochádzky
 • Databáza pracovníkov, dodávateľov, návštev atď..
 • Identifikácia pomocou bezkontaktných alebo kontaktných id. médií
 • Poskytuje detailné informácie o prechádzajúcej osobe pracovníkovi ostrahy
 • Možnosť externej prídavnej signalizácie
 • Ľahké nastavovanie prístupových práv
 • Umožňuje vzdialené (ručné) ovládania elektronických prístupových mechanizmov
 • Odolné prevedenie maximálne vhodné do prostredia stavieb
 • Ľahké premiestnenie systému podľa aktuálnych potrieb kontroly a evidencie
 • Identifikačné médiumposlúži i ako služobný prekaz
 • Systém je poskytovaný i do prenájmu

Čítací terminál

U vstupov či výstupov z areálu je umiestnený:

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov, ktoré je umiestnené u vstupu či výstupu zo stavby. Dodáva sa v prevedení pre čítanie bezkontaktných médií alebo kontaktných id. čipov.

Riadiaca jednotka

Dvere, závoru, turniket ovláda:

Autonomný modul komunikuje s pripojenými čítacími terminálmi a je on-line s PC. Vedie databázu užívateľov, ich obslužné práva i v závislosti na čase, eviduje informácie o priechodoch osôb.

On-line sprostredkováva informácie o priechodoch zobrazuje na monitore pripojeného PC. Spravuje aktuálny dátum a čas, ovláda prístupové mechanizmi.

NOVÉ v luxusné prevedenie s možnosťou rozšírenia o nástavbu s lekárničkou a kľúčovým hospodárstvom v rovnakom designu.

Prevodník

Prevodník je komunikačným členom medzi PC a elektronikou systému SITEgate.

Súčastne slúži k pripojeniu personifikátoru pre načítanie IDM do SW.

Pre zvýšenú ochranu komunikačnej linky RS 485 má prevodník galvanické oddelenie a externé napájanie.

Identifikačné média

Systém SITEgate komunikuje s bezkontaktnými identifikačnými médiami

EM Marine, ktoré pracujú v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz amplitudová modulácia(ASK), formát dá Manchester.

Média sa dodávajú vo forme kariet alebo príveskov. Karty môžu byť obojstranne potlačené a využité zároveň ako služobný preukaz pre druhotnú kontrolu a identifikáciu.

Podľa individuálnych požiadaviek je možné identifikačné média doplniť o ochranné puzdra, visačky atď.

*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí

Počítačová zostava

SW vyhodnotenie, nastavovanie prístupových práv, on-line komunikácia zaistí:

Počítačová zostava obsahuje kompletný PC, komunikuje s riadiacimi jednotkami a slúži k zadávaniu identifikačných médií. V PC je okrem operačného systému MS Windows, nainštalovaný vyhodnocovací program pre spracovanie informácií zo systému SITEgate.

Vyhodnocovací SW poskytuje komplexné informácie o jednotlivých užívateľoch a ich prístupových práv, stavu prítomnosti, pohybu atď.